RECORREGUTS: 

TRail 6,2km (105 D+): Circuit actualitzat!!

 

TRail 11,2km(252 D+) : Circuit actualitzat!

 Circuit 11,2 km:

Kids run Pobla de Montornès:
Categories:

Kids run 1: del 2017 al 2018 -----  80 metres
 

 
Kids run 2 : del 2014 al 2016 ----- 160m 
 

Kids run 3: del 2010 al 2013----- 400m 
 
 
Kids run 4: del 2005 al 2009 ----- 600m